Steun het carillon

Steun het carillon

Het carillon vergt jaarlijks ruim € 1000 aan onderhoud, verzekeringen en bespelingen. De stichting krijgt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van giften van personen en bedrijven.

Om het carillon een bestendige toekomst te geven zijn wij in december 2020 met een donateursactie gestart. Door middel van deze website, de plaatselijke pers, andere sociale media en huis-aan-huisfolders vragen wij uw aandacht voor het carillon.

U kunt het carillon op verschillende manieren steunen:

Stort een geldbedrag op het banknummer van de stichting. Het nummer is NL33 RABO 0127 2395 02 t.n.v. Stichting Carillon Ootmarsum. De BIC-code is RABONL2U.

Word donateur van de stichting, waarbij u tot wederopzegging jaarlijks een bedrag toezegt. Het formulier voor een machtiging vindt u hier.

Desgewenst kunnen wij een bewijs van betaling toesturen, bij voorkeur via uw e-mailadres.

De stichting heeft een culturele ANBI-status. Dit kan voor de donateur fiscale voordelen hebben. Kijk voor uitleg hier. Het RSIN-nummer is 813661158.

Hier hoort u Marloes Holman en Rob Barenbrug over het carrilon https://www.tubantia.nl/dinkelland/vriendenactie-moet-geld-opleveren-voor-een-ootmarsums-carillon-dat-klinkt-als-een-klok~a9d492d1/?cb=da51cd3e86bcfaaabcc125a2646a562f

Terug naar boven