Het carillon

Het carillon.


Een beiaard, carillon of klokkenspel is een met een klavier bespeelbaar muziekinstrument, bestaande uit een of meer series klokken. Een beiaard bestaat uit ten minste 23 gegoten bronzen klokken in vaste ophanging, afgestemd in chromatische volgorde (dat wil zeggen, in halve tonen) die men samen harmonisch kan laten klinken. Gewoonlijk bevindt het instrument zich in een toren. In torens wordt het instrument zowel bespeeld met een klavier, met houten stokken en pedalen die zijn aangesloten op klepels, als door een automatisch speelwerk, dat kan zijn aangesloten op hamers aan de buitenkant van de klokken of op het klavier en daardoor op de klepels in de klokken. (tekst uit Wikipedia)

Het Koning Willem-Alexander Carillon.

In 2002 was de restauratie van het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ootmarsum de aanzet tot het stichten van een carillon. Stuwende kracht achter dit proces was Bote Holman (1935-2014). Samen met een enthousiaste groep mensen is er begonnen aan een jarenlang traject en uiteindelijk kon in december 2013 het carillon in gebruik genomen worden.

De toren van de kerk

Het Koning Willem-Alexander Carillon is een concertbeiaard en bestaat heden uit 25 klokken. Het ontwerp gaat uit van een totaal van 44 klokken. Vijf ervan staan nog in depot bij klokkengieterij Eijsbouts te Asten. Financiƫle middelen ontbreken er op dit ogenblik om het carillon af te kunnen bouwen.

Een van de grotere klokken

Bijzonder aan het carillon is de zogenaamde klepelbediening. Deze techniek is ontworpen door Holman en wordt beschreven op bladzijde 32 van het uitgebreide rapport over de oprichting en de bouw van het carillon.

In 2016 is het carillon voorzien van een speelautomaat. Zo wordt er overdag elk uur een melodie gespeeld.

Vanaf 2014 zijn er regelmatig bespelingen van het carillon geweest. In de eerste jaren hebben Hylke Banning en Esther Schopman het carillon bespeeld. Op dit ogenblik is Jan Willem Achterkamp uit Terwolde de vaste beiaardier.

Terug naar boven